Activiteitenkalender 2019

Activiteitenkalender 2019

Activiteitenkalender 2019
 
Onze thuisbasis is het atelier, de Kunstkazerne, Jan Deckersstraat 4, links naast het gemeentehuis in Heeze. 

Openingstijden atelier
 • Maandag                 incidenteel
 • Dinsdag                  9:00 tot 17:00
 • Woensdag               9:00 tot 17:00 en 19:00 tot 22:00
 • Donderdag              9:00 tot 17:00
 • Vrijdag                   9:00 tot 17:00
Contactpersonen: José Wouters, Martien Baselmans,  Ries van Dijk

Van 17 t/m 28 augustus is het atelier gesloten voor alle disciplines! Dit i.v.m. De Brabantse Dag
 
Portret/Modeltekenen
Op donderdagavond 19 september gaat er weer een modeltekengroep van start in het atelier. De volgende avonden zijn:
 • 24 oktober
 • 21 november 
 • 19 december.
De avond is van 19.15 uur tot 22.00 uur.
Contactpersonen: José Wouters & Mariska van Hoof
 
Sociaal Café
Om onze leden zoveel en zo gelijk mogelijk de kans te geven aanwezig te zijn, switchen we regelmatig tussen de woensdag- en donderdagavonden. U ontvangt via de mail regelmatig updates wat er te beleven is. Maak er gebruik van: het is gratis en je ontmoet veel (kunst-)vrienden.
 • Woensdag 30 januari:             Kijken naar Kunst: Martin Geerts geeft inleiding
 • Woensdag 27 februari:            Miriam van Asten geeft inleiding
 • Donderdag 28 maart:              Discussie avond
 • Woensdag 24 april:                 Martin Geerts geeft lezing over Carravaggio
 • Donderdag 30 mei: geen sociaal café i.v.m. Hemelvaarsdag
 • Woensdag 26 juni:                  Prijs uitreiking jaarthema en brainstorm nieuw jaarthema
 • Donderdag 26 september        Joop Verhees met foto's van de Hermitage
 • Woensdag 30 oktober:            Martin Geerts met lezing over de Haagsche School
 • Donderdag 28 november:        Henk van den Brink geeft lezing over Hanzesteden
Contactpersonen: Martin Geerts & Bert Gielis
 
Nieuwjaarsbuffet (kasteel Heeze)
 • Vrijdag 18 januari (contactpersoon Sjaak van Galen)
Algemene Ledenvergadering ( ’t Perron, Schoolstraat 48, Heeze)
Zoals elke vereniging houdt ook Kunstkring jaarlijks een algemene ledenvergadering. Vanaf de oprichting in 2003 houden wij onze ALV op de tweede dinsdag van maart. Alle leden zijn welkom en hebben inspraak over alle beslissingen van het dagelijks bestuur. Wilt u een relevant onderwerp inbrengen, neem daarvoor minimaal twee weken tevoren contact op met de secretaris
 • Dinsdag 12 maart. Tevens vindt dan de opening van de expositie van het Jaarthema 2018 plaats.
Het thema voor 2018-2019:
Beeld een spreekwoord of gezegde uit. Er zijn ca 50 inzendingen. Achtereenvolgens te zien in:

1) Expositie in T’Perron van 13 april tot 24 mei:
Contactpersonen: Jose Wouters, Pierre Pasmans & Thea van Moorsel
2) Koningsnacht 2019 Vrijdag 26 april (20.00 uur tot 01.00 uur): 
Speciale aandacht voor het jaarthema in samenwerking met Fanfare Sint Nicasius. Er worden een viertal kraampjes opgesteld in de hal met de spreekwoorden. Tevens worden er twee schilderijen uit de nalatenschap van Chris Derksen per opbod verkocht voor een goed doel. Contactpersonen Jose Wouters en Sjaak van Galen
3) De drie jaarlijkse expositie in De Meent in Leende 25 en 26 mei 
Een en ander in samenwerking met de vrije kunstenars uit Leende. Nu kunnen alle werken van het jaarthema geëxposeerd worden. De opening wordt verricht door wethouder Jan de Bruijn op zaterdag 25 mei om 14.00 uur.
De werken worden vrijdagmiddag vanuit t'Perron naar de Meent gebracht.
Contactpersonen: Sjaak van Galen, Jose Wouters & Thea van Moorsel

Oeuvre expositie Chris Derksen
De meesterwerken van Chris Derksen worden tentoongesteld in het gemeentehuis Heeze - Leende
Van 1 tot 28 Juni: Zaterdag 1 juni 14.00 uur opening in het gemeentehuis door burgemeester Paul Verhoeven; veel kunstwerken van Chris Derksen zijn daar te zien, Chris was één van de oprichters van de Kunstkring, Hij overleed in 2018.
De tentoonstelling is te zien in Gemeentehuis, Gemeentetuin en Kunstkazerne
De tentoonstelling wordt verlengd tot en met vrijdag 28 juni

Heeze Leeft op 7 april
Een aktiviteit georganiseerd door de Heezer Winkeliers Vereniging. De Kunstkring deed mee met schilders en beeldhouwers. Het weer werkte mee aan een zeer geslaagd evenement. Voor herhaling vatbaar.

Creatief weekeind op de Strabrechtse hei  (De Plaetse)
14 en 15 september organiseert Kunstkring Eymerick weer de inmiddels traditionele creatieve dagen in de vrije natuur van de 'Strabrechtse Heide'. 

Kunstsmullen  12 oktober tot 3 november in 't centrum van Heeze en bij de Kapellerput.
De Kunstkring bouwt een Totaalkunstwerk in de gemeentetuin voor de KunstKazerne.

Excursies
 • Dinsdag 19 maart: Doesburg, het Lalique museum. Contactpersonen: Thea van Moorsel & Riek Jeijsman
 
Exposities Kunstkring Eymerick
Wij treden graag naar buiten met de door ons gemaakte werken. We hebben drie vaste locaties om te exposeren. Als je je aanmeldt wordt gezocht naar een passende periode en een mooie plek om je kunstwerken te exposeren.
 
* Dorpshuis ’t Perron:
 • Eind jan - 10 feb                          José Wouters
 • 10 feb - 10 maart                         Verzorgt door t' Perron
 • 12 maart - 24 mei                        Jaarthema 2018 KKE 
 • 29 mei - 26 juni                            Vrijdaggroep      
 • 26 juni - 9 sept                             Reservering voor Brabantse Dag
 •  5 sept - 29 sept                           Reservering voor Jubileum KBO
 • 29 sept - einde jaar                      Bert Gielis
Contactpersonen: Martin Geerts & Jan van de Vrande

 * Gemeentehuis:
 •   1 jan -  24 mei                    José Wouters. Jacqueline Vaan en Marianne Baijens
 •   1 juni - 16 juni                    Oeuvre expositie Chris Derksen
 • 28 juni - juni 2020                José Wouters, Marianne van Geel en Bea Goorman
Contactpersonen: Martin Geerts & José Wouters

* Huisartsenpraktijk Strabrechtplein:
 • 1 januari 2018 – 1 januari 2019     Diversen KKE (Zie exposities)
Contactpersoon: Hannah van der Weij
 
Faceboekgroep
Wilt u mensen uitnodigen voor uw gratis evenement? Maak dan gebruik van de Facebookgroep, contactpersoon Pierre Pasmans.
 
Bestuursvergaderingen
Vergaderdata: 8 januari, 12 februari, 9 april, 11 juni, 10 september, 22 oktober en 10 december 2018.
 
Bankrekening
NL41RABO0159794498
tnv Kunstkring Heeze-Leende-Sterksel
Kamer van Koophandel
nr. 17158658
Penningmeester
José Wouters
Kruis 24
5591LA Heeze
Voorzitter
Sjaak van Galen
Pieter Theeuwenlaan 10
5591EJ Heeze
info@kunstkringeymerick.nl
Secretariaat
Lenie van den Akker
Bovenland 8
5663 HP Geldrop


© 2021 Copyright Kunstkring Eymerick | Contactgegevens