Activiteitenkalender 2018

Activiteitenkalender 2018

Overzicht van alle activiteiten in 2018
Openingstijden atelier:
 •   Dinsdag
 •   Woensdag
 •   Donderdag
 •   Vrijdag
9:00 tot 17:00
en incidenteel 19.30 - 22:00 
Contactpersonen: José Wouters, Martien Baselmans & Ries van Dijk

Portrettekenen, Modeltekenen
 Momenteel op zaterdagochtenden tussen 9:30 en 12:30 uur, maar kan in overleg wijzigen in de loop van het jaar.
Contactpersonen: José Wouters & Mariska van Hoof

Sociaal Café
 •   Donderdag 25 januari
 •   Woensdag 28 februari
 •   Donderdag 29 maart
 •   Woensdag 25 april
 •   Donderdag 31 mei
 •   Woensdag 27 juni
 •   Donderdag 27 september
 •   Woensdag 31 oktober
 •   Donderdag 29 november
Contactpersoon: Henk van den Brink

Nieuwjaarsbuffet 
 Zaterdag 13 januari
contactpersoon Mirjam van Asten

 Algemene Ledenvergadering
    Dinsdag 13 maart
contactpersoon: Sjaak van Galen & Henk van den Brink

Atelierroute 2018
 Zaterdag 9 en zondag 10 juni, in Sterksel. Thema is “De Tuinroute: Sterksel Sterk in Kunst”
Contactpersonen: Doortje Grooteclaes & Toos Bonten
 
Creatief weekeind op de (Strabrechtse) hei
  8 & 9 september 
Contactpersonen: Sjaak van Galen & Martien Baselmans

Excursies
 Contactpersonen: Thea van Moorsel & Riek Jeijsman

Lezingen
 Er zijn nog geen lezingen gepland
Contactpersonen: Henk van den Brink & Sjaak van Galen

Exposities Kunstkring Eymerick

             Dorpshuis ’t Perron:
 •   14 februari – 1 mei  Takako van Berkel en Riek Thijs
 •   15 mei – 15 juli  Ter beschikking voor T'Perron
 •   15 september – 15 december  Yvonne Frencken
Contactpersonen: Martin Geerts & Jan van de Vrande

           Gemeentehuis:
 •   1 januari 2018 – 1 juli  2018 José Wouters, Riek Jeijsman en Hannah vd Wey
 •   1 juli 2018 – 1 januari 2019 Nog nader in te vullen 
Contactpersonen: Martin Geerts & José Wouters  
 
         Huisartsenpraktijk Strabrechtplein:
 •  1 januari 2018 – 1 juli 2018  Lea de Jong
 • 1 juli 2018 - 1 januari 2019 Nog nader in te vullen
Contactpersoon: Hannah van der Wey

Nieuwsbrieven
 
Wilt u mensen uitnodigen voor uw gratis evenement of zijn er mededelingen en uitnodigingen van onze vereniging? Die versturen wij per mail via de nieuwsbrief. Die versturen wij elke eerste werkdag van de maand. Copij graag een week tevoren aanleveren.
Contactpersoon: Henk van den Brink

Bestuursvergaderingen
 
Vergaderdata: 9 januari, 6 februari, 10 april, 5 juni, 4 september, 23 oktober en 4 december 2018. Wilt u daarbij aanwezig zijn, gaarne contact opnemen met de secretaris.
 
Voorzitter
Sjaak van Galen
Pieter Theeuwenlaan 10
5591EJ Heeze
info@kunstkringeymerick.nl
Penningmeester
José Wouters
Kruis 24
5591LA Heeze
Secretariaat
Lenie van den Akker
Bovenland 8
5663 HP Geldrop
Kamer van Koophandel
nr. 17158658
Bankrekening
NL41RABO0159794498
tnv Kunstkring Heeze-Leende-Sterksel


© 2023 Copyright Kunstkring Eymerick | Contactgegevens